در یادگیری با نظارت چه اتفاقی می افتد؟


در یادگیری با نظارت چه اتفاقی می افتد؟

یادگیری تحت نظارت یا supervisied learning دسته ای از روشهای یادگیری ماشین را شامل می شود که دادگان دارای برچسب، label یا ground truth هستند. در زمان یادگیری هم داده هم برچسبش استفاده می شود اما آیا می دانید در این نوع آموزش که نتیجه را می دانیم، دقیقا از چه نوع استدلالی استفاده می کنیم؟ گاهی اوقات ما از یکسری مشاهدات به نتایجی می رسیم و گاهی با داشتن یک قاعده و یکسری فرضیات به نتیجه می رسیم. در supervised learning دقیقا چه اتفاقی می افتد؟ در ادامه آقای ابراهیم در این مورد صحبت می کنند.
نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه