استفاده از روش Nesterov در زمینه‌های متفاوت


استفاده از روش Nesterov در زمینه‌های متفاوت

یکی از روش‌های بهینه‌‌سازیِ کارآمد، روش بهینه‌سازیِ نسترو است. ایده‌ی کلی به این شکل است که در ابتدا سعی کنید با توجه به داده‌ها و سایرِ شرایطِ کنونی، حدسی بزنید و محاسبات را انجام دهید، در ادامه و پیش از استفاده سعی کنید از اصلاح‌شده‌ی محاسبات استفاده کنید؛ یعنی در ابتدا سعی کنید حدسی بزنید و در ادامه از اصلاح‌شده‌ی حدس استفاده‌کنید تا نتایجِ بهتری بگیرید. حال اگر دقت کنید در شبکه‌های عصبی خیلی جاها می‌توان از این ایده استفاده کرد. حتی در همین ایده‌ی ساده می‌توان خیلی نوآوری داشت. در پروژه‌های کاری معمولا نوآوری خیلی شرط نیست و رسیدن به دقتِ مطلوب ایده‌آل است. با این حال، خیلی وقت‌ها نوآوری‌ها می‌توانند سبب‌شوند دقت بهتر شود. یکی از جاهایی که این ایده می‌تواند استفاده شود، اصلاحِ میانگین، حذفِ نقاط پرت (کمک‌کننده برای اصلاح)، و اصلاح مجددِ میانگین و استفاده از آن است. در کدام شبکه‌ها یا زیر شبکه‌های مولد این ایده را می‌توان به کار برد؟! 😃😉نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه