مقالات

معرفی وبسایت Connectedpapers

1401/12/12 09:58:15
ادامه
تحلیل در یادگیری عمیق

تحلیل در یادگیری عمیق

1401/12/12 09:35:38

ادامه
مقاله خوب مقاله بد

مقاله خوب مقاله بد

1401/11/02 15:25:09

ادامه
در زمینه هوش مصنوعی کارآفرینی کنیم یا صرفا در جایی استخدام شویم؟

در زمینه هوش مصنوعی کارآفرینی کنیم یا صرفا در جایی استخدام شویم؟

1401/11/02 15:10:15

ادامه
معرفی کتاب Python Testing with Pytest

معرفی کتاب Python Testing with Pytest

1401/10/19 11:19:54

ادامه
ضرب پیچشی گروهی

ضرب پیچشی گروهی

1401/10/19 11:12:30

ادامه
نقطه بحرانی در ترنزفرمرها

نقطه بحرانی در ترنزفرمرها

1401/10/19 10:06:33

ادامه
در نظر گرفتن جهت‌گیریِ استنتاجی

در نظر گرفتن جهت‌گیریِ استنتاجی

1401/10/19 10:00:06

ادامه
Quick Draw

Quick Draw

1401/10/19 00:59:29

ادامه
آیا لایه پولینگ مناسب است؟!

آیا لایه پولینگ مناسب است؟!

1401/10/19 00:48:34

ادامه