مقالات

چه مباحثی از ریاضیات برای فعالیت در زمینه‌ی یادگیری لازم است؟!

1402/06/10 15:30:48
ادامه
داده‌های مصنوعی

داده‌های مصنوعی

1402/06/10 15:26:30

ادامه
تو پایتون چی کارا نکنیم - بخش 1: لیست‌ها

تو پایتون چی کارا نکنیم - بخش 1: لیست‌ها

1402/06/10 15:15:57

ادامه
نمایش اعداد صحیح در پایتون

نمایش اعداد صحیح در پایتون

1402/06/10 14:32:29

ادامه
عدم محدودیت در استفاده از روابط در لایه‌ی تمام‌اتصال

عدم محدودیت در استفاده از روابط در لایه‌ی تمام‌اتصال

1402/06/10 14:27:28

ادامه
نحوه درس برداشتن در ارشد

نحوه درس برداشتن در ارشد

1402/06/10 14:24:19

ادامه
استفاده از روش Nesterov در زمینه‌های متفاوت

استفاده از روش Nesterov در زمینه‌های متفاوت

1402/06/10 14:20:31

ادامه
شناخت درست از داده

شناخت درست از داده

1402/06/10 14:05:34

ادامه
معرفی کتاب Deep Learning with Structured Data

معرفی کتاب Deep Learning with Structured Data

1402/06/10 14:01:07

ادامه
معرفی کتاب Strengthening Deep Neural Networks

معرفی کتاب Strengthening Deep Neural Networks

1402/02/29 21:09:07

ادامه