ویدیو

Variational auto encoder

1402/06/10 15:35:34
ادامه
Dodrio

Dodrio

1402/06/10 15:18:08

ادامه
نمونه‌ای از مثال‌های خصمانه

نمونه‌ای از مثال‌های خصمانه

1402/06/10 14:42:34

ادامه
Deep Reinforcement Learning for Navigation in AAA Video Games

Deep Reinforcement Learning for Navigation in AAA Video Games

1401/11/02 15:19:47

ادامه
حل‌کردن بازی و یادگیری تقویتی عمیق

حل‌کردن بازی و یادگیری تقویتی عمیق

1401/10/19 10:15:01

ادامه
ضعف کنونی شبکه‌های عصبی چیست؟

ضعف کنونی شبکه‌های عصبی چیست؟

1401/08/05 13:29:47

ادامه
Normalizing Flows

Normalizing Flows

1401/05/28 12:51:21

ادامه
ویژگی های دترمینان

ویژگی های دترمینان

1401/05/15 13:08:38

ادامه
مشتق گیری اتوماتیک

مشتق گیری اتوماتیک

1401/03/29 12:47:45

ادامه
ارتباط بین شبکه های عصبی و مغز انسان

ارتباط بین شبکه های عصبی و مغز انسان

1401/03/29 11:55:31

ادامه