دوره محبوب
یادگیری عمیق

یکی از نیازهای اساسی دانشجویان برای فراگیری مباحث مربوط به یادگیری عمیق، مباحث مربوط به ریاضیات شبکه های عصبی است. به دلیل اینکه در یادگیری عمیق از بهینه سازی، جبر خطی، آمار و ریاضیات به صورت گسترده ای استفاده می شود، معمولا یادگرفتن شبکه های عصبی تا حدودی چالش برانگیز …