تبدیل کننده های مکانی


تبدیل کننده های مکانی

یکی از ایده های بسیار جالب در شبکه های عصبی، ماژول spatial transformer است. حتما به ورودی و خروجی توجه کنید. این موضوع را هم در نظر بگیرید که شبکه فقط labelها که کلاسها هستند را می بیند و transformها را خودش یاد می گیرد بدون هیچ supervisionای.
نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه