تحلیل در یادگیری عمیق


تحلیل در یادگیری عمیق

یکی از مواردی که لازم است به عنوان فردی که در حوزه یادگیری فعالیت می کند در نظر داشت، میزان دقت روشهای state-of-the-art روی دیتاست های مختلف است. به این نحو که لازم است بدانید که در سالی که هستید، دقت روی دیتاست های مربوط به شما به چه میزان رسیده است. این نکته اهمیت بالایی دارد از این جهت که معمولا تسکهای مختلف به تدریج روشهایی را پیدا می کنند که خطایشان به خطای بیز نزدیک می شود و به تدریج تسکهایی سخت تر با دیتاست هایی جدیدتر به وجود می آیند که سخت تر از تسک اولیه هستند. باور اینکه خطا روی دادگان ImageNet برای top1 به 91% برسد، حدود ده سال پیش غیر قابل تصور بود؛ زیرا برخی داده ها برای انسان هم چالش دارند. برای شروع تحلیل روی دیتاست ImageNet می توان به این آدرس رجوع کنید. اگر دقت کنید، هنوز می توان عملکرد را بهبود بخشید.نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه