معرفی کتاب Deep Reinforcement Learning with Python: With PyTorch, TensorFlow and OpenAI Gym


معرفی کتاب Deep Reinforcement Learning with Python: With PyTorch, TensorFlow and OpenAI Gym

در زمینه یادگیری تقویتی در دو سه سال اخیر کتابهای خوب زیادی چاپ شده اند که تعدادی از آنها را معرفی کرده بودیم. در این پست قصد پرداختن به کتاب دیگری در زمینه ذکر شده را داریم. اگر صادق باشیم، حوزه یادگیری تقویتی خیلی خیلی بزرگ است. از سویی، مباحث متفاوتی از ریاضیات، به صورت کلی، در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند. به همین دلیل معمولا ذکر می شود که کتاب خوب برای یادگیری عمیق تقویتی وجود ندارد و لازم است در هر حوزه ای از تقویتی به سراغ مقالات مروری برویم. با اینکه این مطلب درست است و ما نیز پیش از این، این موضوع را تایید کرده بودیم، خواندن text book یکی از نیازهایی است که لازم است هر فردی در حوزه مربوط به خودش انجام دهد تا با دیدگاه های متفاوت آشنا شود. در کتابها سعی نویسنده فهماندن مطالب است در حالی که در مقالات سعی نویسندگان بیشتر گزارش کاری است که انجام داده اند؛ پس نمی توان از اهمیت خواندن کتب مرجع چشم پوشی کرد.

در حوزه یادگیری تقویتی، اگر نویسندگان درگیر ریاضیات شوند و بخواهند همه مباحث ریاضی را توضیح دهند، حجم کتابشان خیلی زیاد می شود و به همین دلیل کتاب مرجع جامع در این حوزه نادر است اگر واقعا وجود داشته باشید. در کتابی که اینجا اشاره کرده ایم، مباحث ریاضی خیلی بسط داده نشده اند ولی تا جایی که کارتان را راه بیاندازد و به مسیر درست راهنماییتان کند، همراهتان است و این ویژگی خیلی مهمی است که در کتابهای این حوزه خیلی دیده نمی شود. از طرفی، کتاب تعداد روشهای متنوعی را بررسی کرده است و این نکته نیز یکی از مزیت های اساسی کتاب است. برای جمع بندی، دسته بندی روشها، تعدد روشهای بررسی شده و عمق بررسیِ ریاضیات هر بحث از نکات مهم و خوب این کتاب است.

به صورت کلی خیلی طرفدار کتابهای Apress نیستیم به این علت که معمولا کیفیت ویراست کتابهای انتشارات معمولی را هم رعایت نمی کنند در بسیاری از کتابهایشان، مقایسه کنید با انتشاراتی مثل Manning، ولی خواندن این کتاب را بسیار توصیه می کنیم. در انتها، قیمت نسخه دیجیتال کتاب نیز بسیار مناسب است که ویژگی مطلوبی است.نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه