تابع Softmax و ویژگی منحصر به فردش


تابع Softmax و ویژگی منحصر به فردش

یکی از توابع فعالیت بسیار پر کاربرد در تسکهای دسته بندی، تابع softmax است. این تابع یک رفتار بسیار جالب دارد و آن تشدید کلاس برنده است. این موضوع را با مثال توضیح می دهیم. فرض کنیم که دسته بندی سه کلاسه داریم و امتیاز هر کلاس به صورت زیر است:

[10 ,10 ,10.5]

اگر دقت کنید دو کلاس امتیاز برابر ده و یکی ده و نیم است که یعنی کمی با دو کلاس دیگر فرق دارد. وقتی این اعداد را به تابع softmax می دهیم خروجی به صورت زیر می شود:

[0.2741 ,0.2741 ,0.4519]

همانطور که می بینید با اینکه 10.5 به 10 خیلی نزدیک است ولی در نهایت اختلاف احتمال 10.5 خیلی با دو 10 دیگر بیشتر است. کلاس برنده تشدید شد.نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه