آینده و هوش مصنوعی


آینده و هوش مصنوعی

در فیلمهای علمی تخیلی خیلی سعی بر این است که هوش مصنوعی را ترسناک جلوه دهند و این باور را در مخاطب به وجود بیاورند که در آینده ای نزدیک، هوش مصنوعی بر انسان مسلط خواهد شد و انسانها برده رباتها خواهند بود. یکی دیگر از باورهایی که معمولا القا می شود این است که هوش مصنوعی باعث می شود بسیاری از کارها از بین بروند. در این ویدیو دکتر هینتون در مورد چنین باورهایی صحبت می کنند.
نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه