ارتباط بین شبکه های عصبی و مغز انسان


ارتباط بین شبکه های عصبی و مغز انسان

در این ویدیو دکتر هینتون در ارتباط با ارتباط مغز انسان و شبکه های عصبی صحبت می کنند.
نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه