یادگیری تقویتی - حالت چند عامله


یادگیری تقویتی - حالت چند عامله

چند سالی از ارایه روش گذشته است ولی برای کسانی که با این زمینه آشنا نیستند، خالی از لطف نیست. یک از زمینه های بسیار هیجان انگیز deep reinforcement learning حالت multi agent است. اگر دقت کنید در ابتدا hider ها یاد می گیرند که همکاری کنند و پنهان شوند. در ادامه seeker ها یاد می گیرند که راه حل مناسب پیدا کنند. در ادامه hider ها مجدد راه حل پیدا می کنند و رمپ را این بار ابتدا پنهان می کنند بعد دیوار ها را می بندند و ...

این زمینه دارای جذابیت بسیار بالایی است.
نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه