معرفی بحث نظری Group Theory


معرفی بحث نظری Group Theory

خیلی از اساتید به دنبال به کاربردن مفاهیم نظری در شبکه های عمیق هستند. یکی از مواردی که از همان ابتدا سعی شد در شبکه ای مثل AlexNet گنجانده شود و بعدها در دسته ای دیگر از زیرشاخه های شبکه ها سعی شد استفاده شود، بحث نظریه گروه است. در جبر، گروه تعریف بسیار ساده ای دارد و اجازه انجام یکسری عملیات را به نحوی خاص می دهد. با این حال، اگر به صورت کلی بخواهیم صحبت کنیم، این زمینه در مورد تقارن بحث می کند؛ برای مثال، چه عملیاتی می توان روی یک شکل متقارن انجام داد تا شکل اولیه اش به هم نخورد. می توانید شکل یک دایره را در نظر بگیرید که با هر میزان چرخش، تغییری ایجاد نمی شود ولی شکلی مثل مربع، تعداد عملیات محدودی را می پذیرد تا شکل اولیه بدست آید. ایده ای که در AlexNet استفاده شد برای به کار بردن نظریه گروه خیلی ساده بود ولی در سالهای اخیر مقالات متعددی سعی کرده اند از نظریه گروه به عنوان بحث نظریِ مطالعاتشان استفاده کنند.نوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه